Công văn 141/TCHQ-TXNK

Công văn 141/TCHQ-TXNK Vướng mắc thuế giá trị gia tăng Tải về Công văn 141/TCHQ-TXNK về vướng mắc thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------------- Số: 141/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thuế GTGT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 141/TCHQ-TXNK

Vướng mắc thuế giá trị gia tăng Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 141/TCHQ-TXNK về vướng mắc thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ————- Số: 141/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thuế GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thiết bị – Công nghệ Y tế DHL. (Địa chỉ: nhà 7, lô C, Khu TT Hóa Chất, Cụm 2, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 120 ngày 28/12/2012 của TNHH Thiết bị – Công nghệ Y tế DHL trình bày vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy hút sữa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời Công ty khi có ý kiến tham gia của các đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để TNHH Thiết bị – Công nghệ Y tế DHL được biết./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG (đã ký) Lưu Mạnh Tưởng

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . .