Công văn 54/TXNK-QLN

Công văn 54/TXNK-QLN Bổ sung hồ sơ Thuế Tải về Công văn 54/TXNK-QLN về bổ sung hồ sơ Thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------------- Số: 54/TXNK-QLN V/v bổ sung hồ sơ Thuế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------- Hà Nội, ngày...

Có thể bạn quan tâm:

Công văn 54/TXNK-QLN

Bổ sung hồ sơ Thuế Tải về

stt thả thính | cap thả thính

Công văn 54/TXNK-QLN về bổ sung hồ sơ Thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ————- Số: 54/TXNK-QLN V/v bổ sung hồ sơ Thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Sukitronics. (Tòa nhà Indochina Park Tower–Số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu–phường Đa Kao–quận 1–Tp Hồ Chí Minh)

Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03-2012/CV-SCL ngày 28/12/2012 của Công ty TNHH Sukitronics về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK, Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 138 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đề nghị Công ty TNHH Sukitronics nộp bổ sung sao y bản chính: Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, gửi về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy – phố Dương Đình Nghệ – phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy – Tp Hà Nội) để được xem xét và giải quyết.

Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sukitronics được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: – Như trên; – Địa chỉ nhận công văn: Công ty TNHH Dezan Shira & Cộng sự VN – Phòng 1028 tòa nhà Pacific Place – Số 83B Lý Thường Kiệt – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội; – Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG (đã ký)

Nguyễn Hoàng Tuấn

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . . . . .