Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản

Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản Văn bản pháp luật Tải về Bản in Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Có thể bạn quan tâm:

Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản

Văn bản pháp luật Tải về Bản in

stt thả thính | cap thả thính

Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 - Dichvuhay.vn

 - Dichvuhay.vn

| Hỏi đáp pháp luật | Tag: . . .